music

3 Ağustos 2013 Cumartesi

Müslümana Haram Çeşmesi..Vaktiyle Bursa’da bir müslüman eski adı Yahudilik Yolağzı bugünkü adı Arap Şükrü olan muhitte çeşme yaptırmış ve başına bir kitabe eklemiş Her kula helâl Müslümana haram

Bursa başkent tabii Osmanlı karışmış bu nasıl fitnedir diye
Gitmişler kadıya şikâyete, adam yakalanıp yaka paça huzûra getirilmiş Bu nasıl fitnedir dîni İslâm ahâlisi Müslüman olan koca devlette sen kalk hayrattır sebildir diye çeşme yap ama suyunu Müslüman’a yasakla Olacak iş midir nedir sebebi aklını mı yitirdin? diye çıkışmışlar adama


 Adam:
- Müsaade buyurun sebebi vardır lâkin isbat ister delil şarttır dedikçe kadı kızmış
- Ne delili ne isbatın Sen fitne çıkardın Müslüman ahâlinin huzûrunu kaçırdın katlin vâciptir demiş
Demiş ama, bir yandan da merak edermiş
- Nedir gerekçen diye sormuş
Adam
- Bir tek Sultan’a derim
diye cevap verince ortalık yine karışmış Söz Sultan’a gitmiş adam yaka paça saraya götürülmüş Padişah da sinirlenmiş ama diğer yandan o da meraklanırmış
- De bakalım ne diyeceksen Bu nasıl iştir ki hem çeşmeyi yaparsın hem de her kula helâl
Müslüman’a haram yazarsın
Adam, başı önünde konuşur
- Delilim vardır lâkin isbat ister

- Ya dediğin gibi sağlam değilse delilin

- O zaman boynum hükme kıldan incedir Sultânım

- Eeee

Sultânım herhangi bir havradan (sinagog) rastgele bir hahamı izahsız yaka paça tutuklayın, bir hafta tutun. Bakın neler olacak

Dediği yapılmış adamın Bütün azınlıklar bir olmuş başlarında Mûsevîler ne oluyor bu ne zulüm Bizim din adamımıza biz kefiliz ne gerekirse söyleyin yapalım o masûmdur gerekirse kefâlet ödeyelim
Çevre ülkelerden bile elçiler gelmiş elçiler mektup üstüne mektup getirmiş

Bir hafta dolunca, adam
- Sultânım artık bırakmak zamanıdır demiş
Haham bırakılmış azınlıklar mutlu bu sefer Sultan’a teşekkürler hediyeler
Az zaman geçmiş ki adam
- Aynı işi herhangi bir kiliseden herhangi bir papaz içinyaptırınız Sultânım demiş
Aynı şekilde bir papaz derdest edilip yaka paça alınmış Pazar âyininden ve aynı tepkiler artarak devam etmiş Haftası dolunca da serbest bırakılmış Mutlulukk ve sevinç gösterileri daha bir fazlalaşmış teşekkürler şükranlar Levantenler din adamlarına kavuşmanın mutluluğuyla
daha bir sarılmışlar birbirlerine
Sultan
- Bitti mi demiş adama
- Sultânım son bir iş kaldı sonra hüküm zamanıdır izninizle demiş
- Şimde nedir isteğin

- Efendim pâyitahtımız Bursa’nın en sevilen en sözü dinlenilen itimad edilen âlimini alınız minberinden

Adamın dediğini yapmışlar Ulucâmi imamını Cuma hutbesinin ortasında almışlar yaka paça götürmüşler
Ve ne olmuş bilin bakalım
Bir Allah’ın kulu çıkıp da ne oluyor siz ne yapıyorsunuz Hiç olmazsa vaazı bitene kadar bekleseydiniz, gibi tek bir kelâm etmemiş imamın peşinden giden arayan soran olmamış
Geçmiş bir hafta nerde imam diye gelen giden yok Aptal ve câhil bir imam tâyin edilmiş yerine ne konuştuğunu kendi kulağı duymayan tam yobaz cinsinden biri Halk hâlinden memnun başlamış bir dedikodu o geçen hafta derdest edilen koca âlim için
- Biz de onu adam bilmiş hoca bellemiştik

- Kimbilir ne halt etti de tevkif edildi

- Vah vaah Acırım arkasında kıldığım namazlara

- Sorma sorma

Padişah kadı ve adam izliyorlarmış olup bitenleri Sonunda Padişah çeşmeyi yaptırana sormuş
- Eee ne olacak şimdi
Adam
- Bırakma zamanıdır Bir de özür dileyip helâllik almak lâzımdır hocadan
Haklısın demiş padişah, denilenin yapılması için emir buyurmuş ve adama dönmüş Adam başı önünde konuşmuş
- Ey büyük Sultânım, siz irade buyurunuz lûtfen böyle Müslümanlar’a su helâl edilir mi

Sultan acı acı tebessüm etmiş
- Hava bile haram, hava bile demiş